torsdag 1 oktober 2009

Ibland behöver man fokusera på det som är viktigt, göra det klart för sig och stanna där i förundran och stillhet...

Vigningsbön till Jesu heliga hjärta e. Margareta Maria Alacoque (1647-1690)

Jag N. skänker och viger åt Dig vår Herres Jesu Kristi Heliga Hjärta, min person, mitt liv, mina gärningar, mina svårigheter och lidanden för att i all framtid med allt vad jag är och äger endast ära, älska och förhärliga Dig. Det är mitt fasta beslut att helt tillhöra Dig, att göra allt av kärlek till Dig och av hela mitt hjärta avhålla mig från allt ont. Jag väljer Dig därför till målet för min kärlek, till mitt livs Beskyddare, till Garanten för min frälsning, till Hjälp mot min svaghet, till gottgörelse för mitt livs alla synder och till en säker tillflyktsorti min sista timma. Heliga Hjärta, fullt av godhet och mildhet, var mitt försvar hos Gud, den Himmelske Fadern, och tag bort hans vredes rättvisa straff från mig. Heliga Hjärta, fullt av kärlek, till Dig sätter jag allt mitt hopp. Jag är rädd för min svaga och syndiga vilja, men jag hoppas allt av Din godhet. Utplåna därför hos mig allt som kan misshaga Dig eller stå Dig emot. Må din rena kärlek genomtränga mitt hjärta, så att jag aldrig kan glömma Dig eller skiljas från Dig. För Din oändliga godhets skull ber jag Dig att Du skriver mitt namn i Ditt Hjärta, för jag vill att hela min lycka och min ära ska vara att leva och dö i Din tjänst. Amen

1 kommentar:

Z sa...

Längtar efter efter en ny betraktelse av Ebbas mamma.

/Cecilia